logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru
Guitar
Croeso i Gobaith i Gymru!

Credwn yn daer mai drwy Iesu Grist y daw gobaith i holl bobl Cymru

Mae gig yn:

  • helpu’r eglwysi i rannu’r newyddion da am Iesu Grist yn y Gymru Gymraeg
  • annog a galluogi Cristnogion ifanc sy’n siarad y Gymraeg i wasanaethu Iesu a thyfu yn y ffydd.

www.beibl.net