logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Arglwydd teimlaf fi

Arglwydd teimlaf fi
dy sancteiddrwydd di,
Wrth addoli yma nawr.
Estyn llaw wnaf fi
I dy gyffwrdd di –
Gad i’m brofi’th rym yn awr.

Lân Ysbryd Duw tyrd i lawr,
Lân Ysbryd Duw cymer fi nawr,
A’m llenwi i â’th gariad di,
O, lân Ysbryd Duw.
(Ailadrodd)

(I can almost see)  Peter Jacobs/Hanneke Jacobs, Cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones
© Mercy Publishing/Thankyou Music 1985 Gwein. gan Copycare

(Grym Mawl 1: 62)

PowerPoint