logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Boed i’th ddyfroedd bywiol lifo

Boed i’th ddyfroedd bywiol lifo
dros f’enaid i;
Boed i’th Ysbryd Glân di fy meddiannu i.
Arwain fi drwy bob sefylla anodd ddaw;
Fy ngofidion i, a’m beichiau, rof yn dy law.

Iesu, Iesu, Iesu,
Fy Nhad, fy Nhad, fy Nhad,
Ysbryd, Ysbryd, Ysbryd.

Cymer fi o Ysbryd Glân a thyred i lawr;
Dal fi yn dy freichiau addfwyn yma nawr.
Symud bob amheuaeth,
ofn a balchder sy’;
Gad im brofi’th gariad yn fy llenwi i.

Rho dy hun i Iesu, fe wrandawa dy gri;
Fe gei brofi’ freichiau addfwyn ‘danat ti.
Wrth it roi dy hunan iddo, fe ei’n rhydd,
A theyrnasu wnei yn y tragwyddol ddydd.

Let your living water flow, John Watson. Cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones
© Ampelos Music/Thankyou Music 1986 Gwein. gan Copycare

(Grym Mawl 1: 99)

PowerPoint PowerPoint
  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970