logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Credo’r Bedydd

Mae’r gân ar gael yn Gymraeg a Saesneg (Dogfen Word)

Rwy’n credu ac ymddiried yn Nuw y Tad, drwy ffydd,
Creawdwr hollalluog a greodd bob peth sydd;
Rwy’n credu ac ymddiried yn Iesu Grist, Mab Duw,
Fu farw ar groes drosom ni a chodi nôl yn fyw.

Rwy’n credu ac ymddiried yn Nuw yr Ysbryd Glân
Sy’n rhoi i ninnau fywyd a’n harwain ni ymlaen,
Rwy’n credu ac ymddiried mai Tri yn Un yw Duw,
I’r Tad, i’r Mab, i’r Ysbryd Glân rhof glod tra byddaf fyw.

Geiriau: Credo’r Bedydd, addas. Cass Meurig
Tôn: Ffarwel i Blwy Llangower (tradd)

PowerPoint Dogfen Word Ppt Dwyieithog Cerddoriaeth MP3
  • Gwenda Jenkins,
  • June 13, 2016