logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Daeth eto fore Saboth

Daeth eto fore Saboth,
boed arnom yn dy dŷ
brydferthwch dy sancteiddrwydd
a’r llewyrch oddi fry;
dy air y bore cyntaf
aeth drwy y gwagle’n wawr:
tywynna arnom ninnau,
O Arglwydd, yma nawr.

Daeth eto fore Saboth,
O Iesu, rho i ni
gael blas ar wrando’r ddameg,
fel gynt ar lân y lli;
awelon Galilea
fo’n cerdded drwy ein gwlad;
bydd di’n dy eiriau heddiw,
O annwyl Fab y Tad.

Daeth eto fore Saboth,
rho inni, Ysbryd Glân,
gael profi nerthoedd Salem
a grym tafodau tân;
achubwyd yno dyrfa
drwy werth yr aberth mawr,
O achub filoedd heddiw
dros ŵyneb daear lawr.

ELFED, 1860-1953

(Caneuon Ffydd 25)

PowerPoint
PPt Sgrîn lydan