logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Iesu roes addewid hyfryd

Iesu roes addewid hyfryd
cyn ei fynd i ben ei daith
yr anfonai ef ei Ysbryd
i roi bywyd yn ei waith;
dawn yr Ysbryd,
digon i’r disgyblion fu.

Cofiodd Iesu ei addewid;
O cyflawned hi yn awr,
fel y gwnaeth ar ddydd y Sulgwyn
pan achubwyd tyrfa fawr;
enw Iesu
gaiff yr holl ogoniant mwy.

Mae digonedd cyflawn eto
yn yr hen addewid wiw;
glynwn ninnau wrth weddïo
am ymweliad Ysbryd Duw;
O tywallter
ef yn helaeth arnom ni.

O Lân Ysbryd yr addewid,
tyred yn dy ddawn di-lyth;
mae dy ras yn ddigyfnewid,
gweithia’n rymus yn ein plith:
deffro’r Eglwys,
achub, argyhoedda’r byd.

ROGER EDWARDS, 1811-86

(Caneuon Ffydd 576)

PowerPoint