logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Iesu ti yw drws pob gobaith (Ioan 10)

Ioan 10

Iesu ti yw drws pob gobaith,
Ti yw’r ffordd ymlaen at Dduw,
Drwy dy ddilyn, gwyddom ninnau
Er ein beiau, y cawn fyw.
Fel y bu i’r defaid ddilyn
Ôl dy droed, dros lwybrau maith,
Credwn mai diogel fyddwn
Er peryglon mwya’n taith.

Ti yw bugail mawr y defaid,
Sydd o hyd yn ceisio’r praidd.
Ac yn gwarchod bwlch y gorlan
Pa beth bynnag ffurf y blaidd.
Os yw’r rheibus yn ein herio
Neu yn denu ni i’w gôl,
Ymddiriedwn yn dy allu
I’n bugeilio ninnau’n ôl.

Iesu, rwyt yn galw heddiw
Ar y sawl sydd yn ddi-ffydd
I ymglywed â’th wahoddiad,
A mwynhau’r tragwyddol ddydd.
Ti yw’r ffordd ymlaen at ryddid
Rhag hualau poenau’r byd,
Ti sy’n gwarchod pawb drwy rannu
Grym a gras dy gariad drud.

Denzil I. John. Defnyddiwyd drwy ganiatâd.

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • February 18, 2016