logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mae Duw yn llond pob lle

Mae Duw yn llond pob lle,
presennol ymhob man;
y nesaf yw efe
o bawb at enaid gwan;
wrth law o hyd i wrando cri:
“Nesáu at Dduw sy dda i mi.”

Yr Arglwydd sydd yr un
er maint derfysga’r byd;
er anwadalwch dyn
yr un yw ef o hyd;
y graig ni syfl ym merw’r lli:
“Nesáu at Dduw sy dda i mi.”

Yr hollgyfoethog Dduw,
ei olud ni leiha,
diwalla bob peth byw
o hyd â’i ‘wyllys da;
un dafn o’i fôr sy’n fôr i ni:
“Nesáu at Dduw sy dda i mi.”

DAVID JONES, 1805-68

(Caneuon Ffydd 76)

PowerPoint PPt Sgrîn lydan

  • Gwenda Jenkins,
  • January 9, 2015