logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Molwn enw’r Arglwydd

Molwn enw’r Arglwydd,
Brenin mawr y nef:
Crëwr a Chynhaliwr
bywyd ydyw ef
llechwn yn ei gysgod
pa beth bynnag ddaw,
nerthoedd nef a daear
geidw yn ei law.

Molwn enw’r Arglwydd,
sanctaidd yw efe,
llewyrch ei wynepryd
yw goleuni’r ne’;
enfyn ef ei Ysbryd
i sancteiddio dyn,
nes bod daear gyfan
fel y nef ei hun.

Molwn enw’r Arglwydd,
digyfnewid yw;
cryfach na’r tymhestloedd
yw cadernid Duw:
cyfnewidied daear,
cryned seiliau dyn,
pan fo’r byd yn siglo
pery Duw yr un.

Molwn enw’r Arglwydd,
rhyfedd yw ei ras;
lleinw ei drugaredd
gyrrau’r ddaear las:
pan gyrhaeddwn adref
draw to hwnt i’r llen,
molwn enw’r Arglwydd
yn y nefoedd wen.

J. J.  WILLIAMS, 1869-1954

(Caneuon Ffydd 126)

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • April 29, 2015