logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ti, O Dduw, foliannwn

Ti, O Dduw, foliannwn
am dy ddoniau rhad,
mawr yw d’ofal tyner
drosom, dirion Dad;
llawn yw’r ddaear eto
o’th drugaredd lân,
llawn yw’n calon ninnau
o ddiolchgar gân.

Ni sy’n trin y meysydd,
ni sy’n hau yr had,
tithau sy’n rhoi’r cynnydd
yn dy gariad rhad;
doniau dy ragluniaeth
inni’n gyson ddaw;
storfa’r greadigaeth
yw d’agored law.

Lleisiau nef a daear
a rydd fawl i ti
am dy ryfedd roddion
gwerthfawr a di-ri’;
unwn ninnau i’th foli
â gwefusau glân;
diolch fo’n ein calon,
moliant yn ein cân.

SPINTHER (J. Spinther James), 1837-1914

(Caneuon Ffydd 127)

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • March 11, 2015