logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Tydi sy deilwng oll o’m cân

Tydi sy deilwng oll o’m cân,
fy Nghrëwr mawr a’m Duw;
dy ddoniau di o’m hamgylch maent
bob awr yr wyf yn byw.

Mi glywa’r haul a’r lloer a’r sêr
yn datgan dwyfol glod;
tywynnu’n ddisglair yr wyt ti
drwy bopeth sydd yn bod.

O na foed tafod dan y rhod
yn ddistaw am dy waith;
minnau fynegaf hyd fy medd
dy holl ddaioni maith.

Diolchaf am dy gariad cu
yn estyn hyd fy oes;
diolchaf fwy am Un a fu
yn gwaedu ar y groes.

Diolchaf am gysuron gwiw
wyf heddiw’n eu mwynhau;
diolchaf fwy am ddoniau sy’n
oes oesoedd i barhau.

DAVID CHARLES, 1803-80

(Caneuon Ffydd 64)

PowerPoint PPt Sgrîn lydan