logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Y Dioddefaint

Pennill 1:
Dioddefaint ein Gwaredwr
Tosturi mawr ein Duw
Y groes sy’n dangos popeth
Am holl faint ei gariad Ef

CYTGAN:
Ein maglau aeth
S’dim dyled nawr
Y groes a chwalodd rym y bedd
Mae gwaed y Mab yn ein rhyddhau
Fe laddwyd angau drosof fi

Pennill 2:
Fe gosbwyd y Diniwed
A’r euog aeth yn rhydd
Marwolaeth oedd ei gyfran
Felly rhyddid ddaeth i ni

Pont:
Rhof fy holl fywyd
O barch i’w gariad
Drwy yr Oen ga’dd ei ladd
Ces faddeuant

Coronwn Iesu
Geidwad pechadur
Do, yr Oen ga’dd ei ladd
A gyfododd

Y Dioddefaint / The Passion (Scott Ligertwood | Brooke Ligertwood | Chris Davenport)
© 2017 Hillsong Music Publishing. Cyf. Arwel E. Jones
CCLI # 7169073

Os ydych yn lawrlwytho’r geiriau o’r wefan hon disgwylir i chi gysylltu â’r CCLI i adrodd ar eich defnydd o’r geiriau a nodi rhif CCLI y geiriau Cymraeg.

PowerPoint
  • Rhys Llwyd,
  • February 10, 2021