logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Achubiaeth sy’n eiddo i’n Duw

Achubiaeth sy’n eiddo i’n Duw
Sy’n eistedd ar orsedd nef,
Ac hefyd i’r Oen:

Mawl, gogoniant, diolch a chlod,
Doethineb, gallu a nerth
Fyddo i’n Duw ni i dragwyddoldeb,
Fyddo i’n Duw ni i dragwyddoldeb,
Fyddo i’n Duw ni i dragwyddoldeb, Amen!

Ymnerthwn yn awr ynddo ef;
Addolwn ein Prynwr,
Cyhoeddwn ynghŷd:

(Grym Mawl 2: 120)

Adrian Howard a Pat Turner: Salvation belongs to our God,
Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones
Hawlfraint © 1985 Restoration Music Ltd.
Gweinyddir gan CopyCare.

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • June 22, 2015