logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mae modd lawrlwytho yr holl emynau o’r wefan am ddim, ond bydd angen caniatad i daflunio neu argraffu cynnyrch sydd o dan hawlfraint.

Disgwylir i chi gysylltu â’r CCLI i adrodd ar eich defnydd o’r geiriau gan nodi rhif CCLI y geiriau Cymraeg bob tro.

Rydym bob amser yn hapus i dderbyn geiriau emynau, carolau a chaneuon Cristnogol cyfoes i’w hystyried ar gyfer eu cynnwys ar y wefan hon.

Rydym yn gwneud ein gorau i sicrhau cywirdeb yr emynau a’r caneuon. Rydym hefyd yn gwneud ein gorau i sicrhau fod manylion yr hawlfraint yn gywir. Os ydych chi’n gweld gwall plîscysylltwch â ni. Diolch i ddeiliaid yr hawlfreintiau am eu caniatâd caredig i osod yr emynau ar y wefan.

Mae nifer o lyfrau emynau a chaneuon Cristnogol cyfoes i blant ac ieuenctid hefyd ar gael mewn copi caled, boed mewn Hen Nodiant neu Sol-ffa.

Gwybodaeth am lyfrau emynau a chaneuon Cristnogol

Caneuon Diweddaraf
Ychwanegwyd Mai 2024:
Mawl fo i’r Arglwydd, sy’n Frenin gogoniant a mawredd (Joachim Neander | J. D. Vernon Lewis)
Iesu, cyfaill f’enaid i (Charles Wesley | D. Tecwyn Evans)
Fy Nuw, fy Nhad, pan giliaf i’r cysgodion (Eirian Dafydd)
Trown atat Dduw ein Tad mewn gweddi daer (Eirian Dafydd)
Arwain wnaethost, Dduw, trwy’r Ysbryd (Eirian Dafydd)
O Luniwr y ddaear a harddwch ei thir (Eirian Dafydd)
Dy Drigfan Di / Your Dwelling Place (Leslie Jordan | Sam Yoder)
Pwy wyf fi / Who am I (Mark Hall)
Yr Iôr yw ’Ngwaredigaeth / The Lord is my Salvation (Jonas Myrin | Keith Getty | Kristyn Getty | Nathan Nockells)
Noddfa / Sanctuary (Emily Katherine Lindquist | Isaac Gay)
Tywys fi / Pull me through (Damilola Makinde | Malcolm McCarthy | Rich di Castiglione)
Duw, y bythol, fywiol Iôr / God The Uncreated One (Aaron Keyes | Pete James)
Ar y groes / On the cross (Geoff Baker)
Dim ofn / Not afraid (Adaeze Noelle Brinkman | David Anderson | Mia Fieldes | Travis Ryan)
Heb droi yn ôl / No Turning Back (Casey Moore | Jason Ingram | Leeland Mooring | Steffany Gretzinger)
Edrych tua’r Oen / Look to the Lamb (Bryan Torwalt | Lindy Cofer | Mitch Wong | Tommy Iceland)
Rwy’n Dyst i Hyn / I’ve Witnessed It (Andrew Holt | Austin Davis | Melodie Malone)
Ymddiried wnaf yn Iesu / I Set My Hope On Jesus (Matt Papa | Keith Getty | Matt Boswell)
Duw’r diwygiadau / God Of Revival (Brian Johnson | Phil Wickham)

Ychwanegwyd Mawrth 2024:
Arglwydd Iesu, Geidwad annwyl [Emyn Heddwch] (Edna Jones)

Ychwanegwyd Ionawr 2024:
Megis Golau Gwan / The Candle Song (Graham Kendrick)
Iesu sy’n rhagori / Christ the true and better (Matt Boswell | Matt Papa | Keith Getty)
Am mai byw yw Ef / Because He lives (William J. | Gloria Gaither)
Mil Haleiwia / A Thousand Hallelujahs (Phil Wickham)
Carol Eleusis
Teg Wawriodd
Ar Dymor Gaeaf
Carol y Swper

Ychwanegwyd cyn 2024:
Iesu’th dosturi / Jesus your mercy (Bob Kauflin | Jordan Kauflin | Nathan Stiff)
Mae Tu Hwnt i Mi / Indescribable (Jesse Reeves, Laura Story)
Awdurdod / Authority (Brooke Ligertwood | Chris Brown| Scott Ligertwood | Steven Furtick)
Ie, gwnaf / Yes I will (Eddie Hoagland | Jonathan Smith | Mia Fieldes)
Ffyddlon nawr / Faithful now (Eddie Hoagland | Hank Bentley | Jonathan Smith | Mia Fieldes)
Rhy ryfeddol / Far too wonderful (Sean Carter, Shane Barnard)
Dduw, rwyt ti mor dda / God, you’re so good (Brett Younker | Brooke Ligertwood | Kristian Stanfill | Scott Ligertwood)
Nerth ’Mywyd I / Strength of My Life (Andi Rozier, Jacob Sooter, Jason Ingram, Meredith Andrews)
Ildio Eto / Resurrender (Brooke Ligertwood | Chris Davenport)
Teilwng o Bob Clod / Worthy of it All (David Brymer, Ryan Hall)
Bythol Fawl / Endless Praise (Charity Gayle, Crystal Yates, David Gentiles, Ryan Kennedy, Steven Musso)
Yma rwy’n sefyll nawr / Where I’m standing now (JOHNSON/LAKE/WICKHAM)
Hyfrytaf Iesu / Fairest Lord Jesus (WALKER TOMMY (AR)/PD SEISS/VON FALLERSLEBEN)
Rho Im Dy Hedd / Give Me Your Peace (Zac Rowe/Patrick Smith)
Rwyf yn ildio / I surrender (Matt Crocker)
Pa gariad Dduw / What love, my God (Jonny Robinson, Michael Farren, Rich Thompson)
Duw wyt i’r Tlawd (Harddwch am Friwiau Lu) / God Of The Poor (Beauty for Brokenness) (Graham Kendrick)
Ysbryd Glân Duw, cudd wyt fel y gwynt / Spirit of God, unseen as the wind (Margaret V. Old)
Lle ’roet ti / Were you there (Frederick J. Work | John W. Work Jr.)
Cyfodwyd / Risen (Nick Herbert | Tim Hughes | Tom Smith)
Rwyt yn Sofran Drosom Ni / Sovereign Over Us (Aaron Keyes, Brian Brown, Jack Mooring)
Beth Bynnag Ddaw / Whatever May Come (Jeremy Camp)
Pwy Wyt Ti i Mi / Who You are to Me (Dave Haywood, Charles Kelley, Hillary Scott, Chris Tomlin)
Dyma yw fy stori / My testimony ( Brandon Lake/Steven Furtick/Chris Brown/Tiffany Hammer)
Beddau yn erddi / Graves into gardens (Brandon Lake | Chris Brown | Steven Furtick | Tiffany Hudson)
Felly mae / It is so (Brian Johnson/Steven Furtick/Chris Brown/Tiffany Hammer)
Gyda ti / With you (Chris Brown | Steven Furtick | Tiffany Hudson)
Daioni yr Iesu / The goodness of Jesus (Fiona Aghajanian | Harrison Druery | Jaywan Maxwell | Jonny Robinson | Michael Farren | Rich Thompson | Simon Gottschick)
Nerthol Dduw / Mighty God (Another Hallelujah)
O Iôr, fy Nghraig a fy Ngwaredwr / O Lord, my Rock and my Redeemer (Nathan Stiff)
Rwy’n Dewis Moli / I Choose to Worship (Gareth Gilkeson / Chris Llewellyn)
Nerthol groes / Mighty cross (Jane Williams | Jason Ingram | Matthews Ntlele | Steven Furtick)
Dyfroedd Bywiol / Living Waters (Ed Cash a Kristyn Getty)
Clod i Dduw Dad, clod i’r Mab / Praise the Father, Praise the Son (Chris Tomlin | Ed Cash)
Cododd Iesu, do cyfododd yn wir / Christ is risen, He is risen indeed (Ed Cash | Keith Getty | Kristyn Getty)
Frawd neu chwaer, fe’th wasanaethaf / The servant song (Richard M. Gillard)
Bugail / Shepherd (Jonny Robinson | Michael Farren | Nathan Singh | Rich Thompson)
Fe’th folaf yn y storm / Praise you in this storm (Bernie Herms a Mark Hall)
Mola’r Iôr / Praise the King (Corey Voss, Dustin Smith, Michael Bryce Jr. a Michael Farren)
’Ngoleudy i / My Lighthouse (Chris Llewellyn | Gareth Gilkeson)
Nid yn fy eiddo oll mae ’ngwerth / My worth is not in what I own (Graham Kendrick, Keith Getty a Kristyn Getty)
’Mhreswylfa yw’r Goruchaf Dduw (Salm 91) / My Dwelling Place (Psalm 91) ( Chris Eaton, Keith Getty, Kelly Meredith Minter, Kristyn Getty, Stuart Townend)
Gwynt ffres / Fresh Wind (Matt Crocker, Ben Fielding, Brooke Ligertwood a David Ware)
Sicrwydd bendigaid / Blessed Assurance (All my attempts to be satisfed) (Jaywan Maxwell | Michael Farren | Nathan Singh | Rhyan Shirley)
Mannau Agored / Wide Open Spaces (Cath Woolridge | Matt Richley | Rachel Mathias)
Amser dod adre / Time to come home (Rachel Matthias)
Ef a’m deil yn dynn / He will hold me fast (Ada Ruth Habershon | Matthew Merker)
Fyth bythol Iesu / Forever Jesus (Matt Papa | Stuart Townend)
Gobaith Dyn yw Crist a’i Groes / Christ our Hope in Life and Death (Jordan Kauflin | Keith Getty | Matt Boswell | Matt Papa | Matthew Merker)
Dwg fi i Fynydd yr Olewydd (Dafydd M. Job)
Mae’r frwydr yn eiddo i Ti / Battle Belongs (Johnson | Wickham)
Taw, fy enaid taw / Still, my soul be still (Keith Getty | Kristyn Getty | Stuart Townend)
Diolchgarwch lanwo ’nghalon i / My heart is filled with thankfulness (Keith Getty | Stuart Townend)
Anwylyd, mor sanctaidd / Belovèd and Blessèd (Stuart Townend)
Nid myfi / Yet not I (Jonny Robinson | Michael Farren | Rich Thompson)
Y Dioddefaint / The Passion (Scott Ligertwood | Brooke Ligertwood | Chris Davenport)
Rhydd Duw fwy o ras / He giveth more grace (Annie Johnson Flint)
Mola Ef / Praise him (Lauren Chandler | The Village Church)
Dim ond y Sanctaidd Dduw / Only a Holy God (Dustin Smith, Jonny Robinson, Michael Farron a Rich Thompson)
Does dim ‘run fath / Nothing Compares (Grant McCurdy | Jeff Capps | The Village Church)
Ddim hyd’n oed nawr / Not even now (Alisa Turner & Michael Farren)
Neb ond Iesu / None but Jesus (Brooke Ligertwood)
Rwyf am dy ’nabod / I want to know you (James Proctor | Jonny Robinson | Michael Farren | Rich Thompson)
Ei gariad sy’n fwy / His Mercy is More (Bosell | Papa)
Brenin Da a Hael / Good and Gracious King (James Ferguson | Jonny Robinson | Michael Farren)
Glywaist ti lais mwyn yr Iesu / Have you heard the voice of Jesus (Vernon Higham)
Bydd fy nheulu a mi / As for me and my house (Austin Adamec, Lindsay Adamec, Rhyan Shirley & Travis Ryan)
Ar d’enw Di / At your name (Worship Central)
Bendithion / Blessings (Laura Story)
Cerdda ’fo fi / Walk with me
Diogel Wyf / It is Well (Bethel Music)
Dy gofio Di / Remembrance (Hillsong)
Ef yw’r Iôr / He is Lord (Elevation Worship)
Fe ddisgwyliaf i / I Will Wait for You (Kauflin, Merker, Getty & Townend)
Fe godaf Haleliwia /Raise a Hallelujah (Bethel Music)
Gobaith Byw / Living Hope (Bethel Music)
Iôr Brenhinoedd / King of Kings (Hillsong)
O dan Galfaria / Calvary’s Shadow (River Valley Worship)
O Tyrd at yr allor / O Come to the altar (Elevation Worship)
Rwyt ti’n dda / You are good (Israel Houghton / Stephen Bulla)
Rhoddaist dy gariad i lawr / Love on the Line (Hillsong)
Tyrd Ysbryd Sanctaidd / Veni Creator Spiritus (Graham Kendrick)
Yr un rwyt ti’n dweud yr wyf / Who you say I am (Hillsong)

Ein gwefannau eraill sy’n cynnwys adnoddau addoli:

botymau homepage gwefanau botymau homepage gwefanau3 botymau homepage gwefanau4


Cyfieithu caneuon

Rhif elusen gofrestredig: 525766.

Swyddfa Gofrestredig:

Ael y Bryn, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd
LL53 6SH

01766 819120

aled@ysgolsul.com

Cliciwch YMA i ddarllen ein polisi preifatrwydd / diogelu data.

yn gwasanaethu Duw gobaith ac yn ymddiried ynddo