logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

10, 000 achos (Mola’r Iôr)

Mola’r Iôr, f’enaid i, f’enaid i, Addolaf y sanctaidd Un. Gyda’m nerth i gyd, f’enaid i, Addolaf y sanctaidd Un. Fe gwyd yr haul, diwrnod newydd wawria, Mae’n amser canu Dy gân o Dduw. Beth bynnag a ddaw, yr hyn fydd ar fy llwybr, Rho ras i ganu wrth i’r machlud ddod. O! gyfoeth gras, […]


A yw Duw yn farw? Na! Mae Ef yn fyw!

A yw Duw yn farw? Na! Mae Ef yn fyw! A yw Duw yn farw? Na! Mae Ef yn fyw! A yw Duw yn farw? Na! Mae Ef yn fyw! Fe’i teimlaf yn fy nwylo! (Clap, Clap) Fe’i teimlaf yn fy nhraed! (Stamp, Stamp) Fe’i teimlaf yn fy nghalon!(Bwm) Fe’i teimlaf yn fy ngwaed! (wheee!) […]

 • Gwenda Jenkins,
 • July 20, 2015

Abba Dad

Abba Dad, O gad im fod fyth yn eiddot ti; boed f’ewyllys i byth mwy fel yr eiddot ti: na foed oerni dan fy mron, paid â’m gollwng i; Abba Dad, O gad im fod fyth yn eiddot ti. DAVE BILBROUGH (Abba Father, let me be) cyf. CATRIN ALUN Hawlfraint © 1977 Kingsway’s Thankyou Music, P.O. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 30, 2015

Abba, fe’th addolwn

Abba, fe’th addolwn, ac o’th flaen ymgrymwn, ti a garwn. Iesu, fe’th addolwn, ac o’th flaen ymgrymwn, ti a garwn. Ysbryd, fe’th addolwn, ac o’th flaen ymgrymwn, ti a garwn. TERRYE COELHO cyf. IDDO EF Hawlfraint © 1972 Maranatha! Music Gweinyddir gan CopyCare, P.O. Box 77, Hailsham BN27 3EF music@copycare.com Defnyddiwyd trwy ganiatâd

 • Gwenda Jenkins,
 • October 14, 2019

Achubiaeth sy’n eiddo i’n Duw

Achubiaeth sy’n eiddo i’n Duw Sy’n eistedd ar orsedd nef, Ac hefyd i’r Oen: Mawl, gogoniant, diolch a chlod, Doethineb, gallu a nerth Fyddo i’n Duw ni i dragwyddoldeb, Fyddo i’n Duw ni i dragwyddoldeb, Fyddo i’n Duw ni i dragwyddoldeb, Amen! Ymnerthwn yn awr ynddo ef; Addolwn ein Prynwr, Cyhoeddwn ynghŷd: (Grym Mawl 2: […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 22, 2015

Achubodd fi

Achubodd fi – clywodd Ef fy nghri, A’m rhoi ar Graig sydd yn uwch na mi; A rhoddodd gân yn fy nghalon i. Haleliwia! Achubodd fi. Llawenydd pur sy’n gorlifo A heddwch dwfn sy’n ddi-drai. Caf rannu ei gyfiawnder Ef – Maddeuodd Ef fy mai. Daw breichiau’r Tad i’m cofleidio, Daw’r Ysbryd Glân i’m bywhau. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 12, 2015

Addfwynaf Frenin

Addfwynaf Frenin, dynol a dwyfol Un, rhyfeddod nef ei hun yn ddyn ac yn Dduw: tragwyddol Air y nef, Crëwr yn gnawd yw ef, yma yn plygu lawr a golchi ein traed. O’r fath ddirgelwch, cariad nid oes ei uwch, plygwch, addolwch, cans hwn yw eich Duw, hwn yw eich Duw. Ef sydd yn haeddu’r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 19, 2015

Addolaf di y dwyfol air

Addolaf di y dwyfol air, Hollalluog Dduw. O Grist y groes, Dywysog hedd Ti yw’r Oen sydd eto’n fyw, Canmolaf di, Ti yw fy nghyfiawnder i. Addolaf di, fy lesu cu, Sanctaidd Oen, Fab Duw. Sondra Corbett (I worship you Almighty God) , Cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones © 1986 Integrity’s Hosanna! Music/Sovereign Music UKP O […]


Addolwn Dduw! Safwn yma o’i flaen

Addolwn Dduw! Safwn yma o’i flaen; Gofalu mae, ac fe’th ddeall di. Tyrd Ysbryd Glân i ddwyn ffrwyth ynom ni – Gras, cariad, hedd lifa’n rhydd. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd yw ein Duw. (Cytganau ychwanegol) Teilwng …   ; Ffyddlon …; Cadarn (Grym Mawl 1: 184) John Watson (Worship the Lord) cyf. Arfon Jones © Ampelos Music/ […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 30, 2015

Adoramus te domine

Adoramus te domine O fe’th addolwn di, Iesu Grist. (Grym Mawl 2: 105) Hawlfraint © Ateliers et Presse de Taize

 • Gwenda Jenkins,
 • June 22, 2015