logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Arglwydd da ’rwyt yma

Arglwydd da ’rwyt yma
Yn ein plith ni,
D’ogoniant sydd o’n cylch.
Rho i’m glust i wrando,
Par i’m weld dy wyneb.
Dy gwmni yw yr ateb
I ddyhead f’enaid i.

Fe ganaf gân o fawl i ti’r Goruchaf,
Cans ti yw’r un sy’n deilwng.
Yn gaeth un waith, ond rhydd wyf nawr.
Dy deyrnas di yw ’ngobaith i.
Addolaf di, y Goruchaf,
Ac fe’th garaf, molaf di.

Patty Kennedy (You are here) cyf. Arfon Jones

© Mercy Publishing/Thankyou Music 1985. Gwein. gan Copycare

(Grym Mawl 1: 191)

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • April 3, 2015