logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Cariad Iesu Grist

Cariad Iesu Grist,
cariad Duw yw ef:
cariad mwya’r byd,
cariad mwya’r nef.

Gobaith plant pob oes,
gobaith dynol-ryw,
gobaith daer a nef
ydyw cariad Duw.

Bythol gariad yw
at y gwael a’r gwan,
dilyn cariad Duw
wnelom ymhob man.

Molwn gariad Duw
ar bob cam o’r daith,
canu iddo ef
fydd yn hyfryd waith.

BEN DAVIES, 1864-1937

(Caneuon Ffydd 387)

PowerPoint