logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Dwylo caredigrwydd

Dwylo caredigrwydd yw’th ddwylo di;
Maent yn dyner fel sidan – cryf i’m cynnal i.

Rwy’n dy garu,
Rhof fy hun i ti,
Ac ymgrymaf fi.

Dwylo llawn tosturi yw’th ddwylo pur;
Hoeliwyd hwy ar y croesbren,
im gael bod yn rhydd.

Cariad sydd o’m mewn i’n llosgi nos a dydd;
Cariad f’annwyl Waredwr yw y trysor cudd.

(Hands of kindness): Martin Smith a Stuart Garrard cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones
© 1997 Curious? Music UK. / Gwein. Gan Delirious? Ltd

(Grym Mawl 2: 106)

PowerPoint