logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Effesiaid 5: 18b-20

Byddwch yn awyddus i gael eich lenwi â’r Ysbryd. Canwch salmau, emynau a chaneuon ysbrydol i’ch gilydd, a chreu cerddoriaeth i’r Arglwydd yn eich calonnau wrth wneud hynny. Rowch ddiolch bob amser am bopeth yn enw ein Harglwydd Iesu Grist a Duw ein Tad.

(Grym Mawl 2: 18b)

Effesiaid 5: 18b-20

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • June 10, 2015