logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Galwaf Arnat Ti

Mae’r Arglwydd ein Duw wedi siarad,
wedi galw ei bobl i ddod ynghyd,
Wrth i’r nef gyhoeddi ei gyfiawnder
mae ein Duw yn dod, yn ei holl ysblander.

Galwaf arnat Ti. Ti yw fy Nuw, Ti yw fy Nuw.
Does dim byd fedra’i roi o’r newydd i Ti,
ond galwaf i arnat Ti i fy achub i.

Mae’r Arglwydd ein Duw yn siarad â ni.
Dwi’m eisiau anwybyddu, methu d’eiriau Di.
Pa hawl sy’ gen i i weld dy gynllun?
Ond rwyt Ti’n galw fi fel fy Nhad llawn cariad.

Galwaf arnat Ti. Ti yw fy Nuw, Ti yw fy Nuw.
Does dim byd fedra’i roi o’r newydd i Ti,
ond galwaf i arnat Ti i fy achub i.
Galwaf arnat Ti. Ti yw fy Nuw, Ti yw fy Nuw.
Does dim byd fedra’i roi o’r newydd i Ti,
ond galwaf i arnat Ti i fy achub i.

Hawlfraint © 2010 Carys Hughes

PowerPoint PowerPoint lliw PDF MP3
  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970