logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Pura ‘nghalon i,

Pura ‘nghalon i,
Gad im fod fel aur ac arian gwerthfawr;
Pura ‘nghalon i,
Gad im fod fel aur, aur coeth.

O Burwr dân,
Tyrd, gwna fi yn lân,
Tyrd, gwna fi’n sanctaidd
Sanctaidd a phur i Ti Iôr.
Dwi’n dewis bod yn Sanctaidd
Wedi fy rhoi i Ti, fy Meistr;
Parod i ufuddhau.

Pura ‘nghalon i,
Golcha ‘mhechod cas, a gwna fi’n sanctaidd.
Pura ‘nghalon i,
Pura fi yn ddwfn trwy dy ras.

(Grym Mawl 2: 115)

Brian Doerkson: Purify my heart (Refiner’s fire), Cyfieithiad Awdurdodedig: Dafydd Hughes Pritchard
Hawlfraint © 1990 Mercy/Vineyard Publishing. Gweinyddir gan CopyCare

PowerPoint