logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Rhoddwn glod i’th enw tirion

Rhoddwn glod i’th enw tirion,
Arglwydd mawr
nef a llawr,
derbyn fawl dy weision.

Yn ein gwlad a’n hen dreftadaeth
llawenhawn,
ynddi cawn
hyfryd etifeddiaeth.

Yn dy air yn iaith ein tadau
rhoist i ni
uchel fri,
trysor uwch trysorau.

Mae dy air yn llusern olau
ar ein taith
yn dy waith:
dengys y ffordd orau.

Clyw ein gweddi, sy’n dyrchafu
dros ein gwlad,
dirion Dad:
achub enaid Cymru.

R. GLYNDWR WILLIAMS  © Mrs Mair Williams. Defnyddiwyd drwy ganiatâd.

(Caneuon Ffydd: 848)

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • January 19, 2016