logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ysbryd Glân y bywiol Dduw

Ysbryd Glân y bywiol Dduw,
Disgyn arnaf fi;
Ysbryd Glân y bywiol Dduw,
Disgyn arnaf fi;
Rwyf am i ti ’meddiannu i.
Ysbryd Glân fy Nuw,
Disgyn arnaf fi.

Paul Armstrong: Spirit of the Living God, cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones
Hawlfraint © 1984 Restoration Music Ltd/Sovereign Music UK

Grym mawl 1: 149

PowerPoint