logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Agora lygaid fy nghalon

Agora lygaid fy nghalon,
agor fy llygaid yn awr,
rwyf am dy weld di, rwyf am dy weld di.

I’th weld yn ddyrchafedig fry,
disgleirio ‘ngoleuni d’ogoniant.
Tywallt dy gariad a’th nerth.
Fe ganwn sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd.

Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd.
Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd.
Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd.
Rwyf am dy weld di!

Open The Eyes Of My Heart: Paul Baloche, Cyfieithiad Awdurdodedig: Hywel & Owain Edwards
Copyright © and in this translation 1997 Integrity’s Hosanna! Music/Adm. by CapitolCMGPublishing.com excl. UK, adm. by Integrity Music, part of the David C Cook family, songs@integritymusic.com

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • July 10, 2015