logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Agora lygaid fy nghalon

Agora lygaid fy nghalon, agor fy llygaid yn awr, rwyf am dy weld di, rwyf am dy weld di. I’th weld yn ddyrchafedig fry, disgleirio ‘ngoleuni d’ogoniant. Tywallt dy gariad a’th nerth. Fe ganwn sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Rwyf am dy weld di! Open The Eyes Of […]

  • Gwenda Jenkins,
  • July 10, 2015

Fy ffrind a’m Iôr

Fy ffrind a’m Iôr Melysach serch na mêl, Fe’m cwrdd lle’r wyf yn awr. Beth alla’i wneud? Ymgrymaf ger dy fron, Dy wedd sy’n drech na mi. Fe alwaf Iôr ar d’enw di, Dy haeddiant yw y clod i gyd. A byddaf byw yn llwyr i ti – Dy haeddiant yw y clod i gyd. […]


Iesu Grist sydd yn ben

Iesu Grist sydd yn ben, Holl gyflawnder ein Duw ynddo mae; Ac fe’n geilw ni i’w ddilyn ef, Trwy ei atgyfodiad mawr Fe’n hachub yn awr. Gwir ddelw’r Duw anweledig yw Ef, Y cyntafanedig ydyw. Gwir Fab y Tad Nefol a greodd bob peth; Gorsedd a grym a’r holl awdurdodau cryf. Iesu sy’n ben ac […]


Rwyf d’angen

Rwyf d’angen Fel gwlith mewn diffaethwch, Fel iachusol law yr haf, Arllwys di dy gariad pur yn lli’. Rwy’n gweled bob tro dof atat ti A gofyn am gael mwy O’th gariad tyner cu, Fe’i rhoi i mi. Fel afon yn llifo’n gref, Fel tonnau’n treiglo daw dy hedd; Tynn fi’n ddyfnach; rho weld dy […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 19, 2015