logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Beth Bynnag Ddaw

Pennill
Beth bynnag sy o ‘mlaen
Beth bynnag yr ofn
Beth bynnag y gost
Rwyt Ti’n dod yn nes

Beth bynnag y boen
Beth bynnag a ddaw
Beth bynnag all ddod
Mae’th gariad yn drech
Mae’th gariad yn drech

Cytgan
Galwaf i
Galwaf i arnat Ti
Beth bynnag sy o’mlaen
Ti’n fy nal i
Syrthiaf i
Syrthiaf i ar fy nglin
 ‘nghalon ar chwâl
Ti’n fy nal i
Ti’n fy nal i

Pennill

Cytgan

Pont 1
Chwelir pob un mur
Daw y gwyll yn glir
Daw llawenydd newydd im
Plyga pawb i lawr
(Cân) fuddugoliaeth nawr
Bydd y Brenin yn bywhau

Pont 2
Tynnir lawr pob bryn
Bydd celwyddau’n ddim
Codwn ni dy faner fry
Does dim uchder sy
dyfnder na dim byd
Yn medru trechu’th gariad di

Pont 1

Cytgan

Pennill

Diweddglo
Beth bynnag all ddod
Mae’th gariad yn drech
Beth bynnag a ddaw
Ti’n fy nal i

Beth Bynnag Ddaw
Whatever May Come (Jeremy Camp)
Cyfieithiad awdurdodedig: Arwel E. Jones
© 2020 Capitol CMG Amplifier (Gwein. gan Capitol CMG Publishing)
Only In You Publishing (Gwein. gan Capitol CMG Publishing)

Os ydych yn lawrlwytho’r geiriau o’r wefan hon disgwylir i chi gysylltu â’r CCLI i adrodd ar eich defnydd o’r geiriau a nodi rhif CCLI y geiriau Cymraeg.

PowerPoint
  • Rhys Llwyd,
  • September 29, 2021