logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

‘Does arnaf eisiau yn y byd

‘Does arnaf eisiau yn y byd Ond golwg ar dy haeddiant drud, A chael rhyw braw o’i nefol rin, I ‘mado’n lân â mi fy hun. Er bod dy haeddiant gwerthfawr drud Yn fwy na’r nef, yn fwy na’r byd, Yn rhyw anfeidrol berffaith Iawn, ‘Rwy’n methu gorffwys arno’n llawn. O flaen y drugareddfa fawr […]


A wyt ti’n un i fentro

A wyt ti’n un i fentro y cyfan oll i gyd? A fentret ti dy enaid i rywun yn y byd? Fe fentrais i fy enaid i Dduw y byd a’r nef, a mentrais dragwyddoldeb ar ei addewid ef. A fentri di y cyfan oll ar gariad Duw a’i air di-goll? A wyt ti’n un […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 30, 2015

Amser dod adre

Pennill 1 Bûm ar goll, (rwy’n) saff yn awr, Ei lais oedd yn ’ngalw nôl Bywyd fu ar chwâl, boddi yn y storm Rhedais oddi wrthyt ti Pennill 2 Yna clywais di’n galw arna i, “Tyrd yn ôl” Rhof fy nyled lawr, cael coron hardd Clywais d’alwad di Pont Yn dy freichiau di Syllaf i’th […]

 • Rhys Llwyd,
 • March 24, 2021

Arglwydd, maddau in mor dlodaidd

Arglwydd, maddau in mor dlodaidd fu ein diolch am bob rhodd ddaeth o’th ddwylo hael i’n cynnal fel dy bobol wrth dy fodd: yn dy fyd rhown ynghyd ddiolch drwy ein gwaith i gyd. Arglwydd, maddau’n difaterwch at ddiodde’r gwledydd draw lle mae’r wybren glir yn felltith a’r dyheu am fendith glaw: lle bo loes […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 30, 2015

Awdurdod

Y cread ŵyr y llais a ddaeth i’r gwagle mawr Y gwynt a ddaeth â’r llwch yn fyw a ffurfiodd sêr y nen Mae’r gwyll yn ofni’th lais A’i gyrrodd ef i ffwrdd ac er mai hir yw’r nos, Mi wn yn iawn y gwnei hyn eto nawr Un gair gen Ti Daw newid ar […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 10, 2023

Beddau yn erddi

Chwiliais drwy’r byd Doedd dim yn bodloni Canmoliaeth dyn Trysorau’r byd Mae’r cwbl mor wag Yna cyffyrddaist fi Iachau fy nghlwyfau dyfnion Rhoi gobaith a chân, rhoi ’nghalon ar dân Drwy’th gariad di A does dim byd sy’n well nag wyt ti (Na) does dim byd ’n well nag wyt ti Arglwydd, dim byd, dim […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Beth Bynnag Ddaw

Pennill Beth bynnag sy o ‘mlaen Beth bynnag yr ofn Beth bynnag y gost Rwyt Ti’n dod yn nes Beth bynnag y boen Beth bynnag a ddaw Beth bynnag all ddod Mae’th gariad yn drech Mae’th gariad yn drech Cytgan Galwaf i Galwaf i arnat Ti Beth bynnag sy o’mlaen Ti’n fy nal i Syrthiaf […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Beth yw’r uchder?

Boed i Dduw roi i ni yn ôl cyfoeth ei rym, Gryfder nerthol drwy’r ysbryd i’n person ni, Ac i Grist wneud ei gartref yn ein calon ni, Ac i ni ddod i wybod faint mae o’n ein caru ni! Cytgan Beth yw’r uchder? [codi breichiau] Beth yw’r dyfnder? [breichiau i lawr] Beth yw’r lled […]

 • Gwenda Jenkins,
 • July 20, 2015

Bugail

Pennill 1 Er im gerdded drwy’r dyffryn Ac na welaf y ffordd Â’r cysgodion o ‘nghwmpas Fydd gen i ddim ofn Fe wn i dy fod yma Arlwyo wnei Di Er mai unig yw’r llwybr Rwyt Ti wrth f’ochr i Rhag-gorws Gorffwys f’enaid i Pwysaf ar neb ond Ti Cytgan Mae yr Arglwydd (fy) Mugail […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Bythol Fawl

Pennill 1 Rwyf yn ysu am weld y dydd caf ymuno â’r gân dragwyddol SANCTAIDD, SANCTAIDD. SANCTAIDD wyt Ti Iôr O flaen d’orsedd ymgrymaf i Gweld dy wyneb, oherwydd rwyt yn SANCTAIDD, SANCTAIDD. SANCTAIDD wyt Ti Iôr Corws Iesu, Frenin Nef Iesu, Mawredd Fry Ail-adrodd Pennill 1 Corws (X2) Pennill 2 Sefyll yng nghwmni dy […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 10, 2023