logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Byw ar ymyl arfaeth Duw bob dydd

Byw ar ymyl arfaeth Duw bob dydd,
Edrych ar yr addewidion oll.
Ddim wedi bod ‘ffordd hon o’r blaen,
Gall mai heddiw yw y dydd.
Chwalu niwl y difaterwch sydd,
Gwawriodd newydd ddydd disgwyliad cryf.
Ddim wedi bod ‘ffordd hon o’r blaen,
Gall mai heddiw yw y dydd.

Mwy na holl bŵer fy hyder i gyd
A mwy na rheswm credu mewn
Rhyw freuddwyd mewn anobaith llwyr,
sydd ond gwerddon ffug;
Gall mai heddiw yw y dydd!

O! gad i hwn fod y dydd
Pan gawn weld mor gryf yw’th fraich,
A phawb yn gweld dy nerth.
O! gad i hwn fod y dydd;
Ry’m yn barod, ‘calonnau’n ddisgwylgar,
Un llais yn cyhoeddi:
Gall mai heddiw yw y dydd!

Aeth y gaeaf heibio a’r gwanwyn ddaeth,
Newid hin, mae rhywbeth yn y gwynt.
Gobaith sydd, hedd i’n dydd, ganwyd ffydd:
Gall mai heddiw yw y dydd.

(Grym Mawl 2: 85)

Chris Bowater: Living on the edge of destiny (Today, let this be the day),
Cyfieithiad Awdurdodedig: Dafydd Hughes Pritchard
Hawlfraint © 1997 Sovreign Lifestyle Music

PowerPoint