logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Byw ar ymyl arfaeth Duw bob dydd

Byw ar ymyl arfaeth Duw bob dydd, Edrych ar yr addewidion oll. Ddim wedi bod ‘ffordd hon o’r blaen, Gall mai heddiw yw y dydd. Chwalu niwl y difaterwch sydd, Gwawriodd newydd ddydd disgwyliad cryf. Ddim wedi bod ‘ffordd hon o’r blaen, Gall mai heddiw yw y dydd. Mwy na holl bŵer fy hyder i […]


Clyw ein cri, o clyw ein cri

Merched: Clyw ein cri, o clyw ein cri Dynion: ‘Iesu, tyrd!’ Merched: Clyw ein cri, o clyw ein cri: Dynion: ‘Iesu, tyrd!’ Mae llanw cryf o weddi, Calonnau’th blant yn llosgi. Merched: Clyw ein cri, o clyw ein cri… Dyhead dwfn sydd ynom I weld dy deyrnas nefol Merched: Clyw ein cri, o clyw ein […]


Daw brenhinoedd o bob gwlad

Daw brenhinoedd o bob gwlad, Plygant oll o’th flaen ryw ddydd. Bydd pob llwyth a phob un iaith Yn addoli’n Duw yn rhydd. O Seion y daw – Fe’i clywir drwy’r byd, Y gân am dy groes, drwy’r ddaear i gyd. O addfwyn Oen Trwy dy aberth di achubiaeth gaed. (Grym Mawl 2: 82) Robin […]


Daw’r cwbl oll i ben

Daw’r cwbl oll i ben – Yr holl alar, a’r poen a’r holl ddagrau. Disgwyl am y dydd Pan fyddi’n symud I ddwyn i ben y dioddef sydd. Tyrd, Arglwydd i’n hiacháu ni, I’n hiacháu ni. Tyrd, Arglwydd i’n hiacháu ni, I’n hiacháu ni. D’oleuni di a ddaw – Disgleiria, a daw dydd newydd. D’addewidion […]


Drwy dy weision ddoe cyhoeddaist

Drwy dy weision ddoe cyhoeddaist ar ein daear air y ne’, cerydd barn, rhyddhad trugaredd, yn cytseinio mewn un lle: croes Calfaria fu’r uchafbwynt mawr erioed. Arglwydd, danfon dystion heddiw gyda’u calon yn dy waith i gyhoeddi’r hen wirionedd eto’n newydd yn ein hiaith; er pob newid ‘r un o hyd yw sail ein ffydd. […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 20, 2015

Drwy gyfnodau o dywyllwch

Drwy gyfnodau o dywyllwch Drwy y dyddiau trist  eu gwedd, Rhoddaist nerth i’r rhai lluddedig I’th glodfori di mewn hedd. Rhoist i’n olau a llawenydd Yn dy gwmni cilia ofn; Iesu, cedwaist dy addewid, Rhennaist ras o’th galon ddofn. Profwyd o gynhaliaeth natur Gwelwyd harddwch yn y wlad, Ti a luniodd y tymhorau Molwn Di, […]


Dyma ni yn barod

Dyma ni yn barod Gerbron ein Brenin mawr, Mae’n dangos i’n y frwydr sydd o’n blaen. Fe goncrodd ef y gelyn – Bu farw yn ein lle; Fe’n geilw ninnau ‘nawr i’w ddilyn ef. A byw yn ffordd y nef, ffordd y nef, Awn yn llawen, a’i ddilyn ef; Ffordd y nef, ffordd y nef, […]


Godidog Ddydd

Mae hon yn hen emyn – ond mae cerddoriaeth gyfoes wedi cael ei chyfansoddi ar ei chyfer – dilynwch y ddolen youtube ar waelod y dudalen. Pennill 1 Un dydd gyda’r nefoedd yn orlawn o’i foliant, Un diwrnod â phechod yn ddu fel y fall, Iesu ddaeth atom, fe’i anwyd o forwyn, I fyw yn […]


Gweithiwn gyda’n gilydd

Gweithiwn gyda’n gilydd Er mwyn gweld dy Deyrnas, Nefoedd wen yn dod i’n byd. Tegwch a chyfiawnder, Chwyldro yr efengyl, Gobaith gwir i bobloedd byd. Mae y wawr yn torri, Mae yn ddydd i foli, Ysbryd Duw sy’n mynd ar led. Profi hedd a rhyddid, Profi gwir lawenydd, Profi byd heb ofid mwy. Gweld y […]


Mae yna ddydd

Mae yna ddydd mae’r Cread cyfan am ei weld; y dydd o ryddid pan ddaw y ddaear oll yn rhydd. A dyna’r dydd y cwrdd yr Iôr â’i briod Ef; ac wrth ei weled, ar amrantiad fe’n newidir. Yr utgorn gân, a’r meirw ddaw yn ôl yn fyw – trwy ei allu, bellach byth i […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 15, 2018