logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Clodydd anfeidrol sydd i Iesu gwiw

Clodydd anfeidrol sydd i Iesu gwiw,
Fy Iôr, fy rhan, fy mara bywiol yw;
Ynddo ‘rwy’n byw, ac arno rhof fy mhwys;
Gwaredu wna rhag distryw angau dwys.

Ef yw fy noddfa llawn rhag pob rhyw gur;
Fy nerth yw’r Arglwydd, a’m cyfiawnder pur.
Fe’m harwain drwy beryglon llif a thân;
Beunydd rwy’n gweld daioni Iesu glân.

Diwalla’m hangen byth o’i gyfoeth drud,
Ni’m collir chwaith – trugarog yw o hyd;
Trysor sydd ynddo – perl o ddwyfol fri,
A’i ras a roes y trysor hwn i mi.

O! na chawn garu Iesu’n fwy bob awr,
Olrhain ei degwch a’i ogoniant mawr,
Cuddio’n ei fynwes, ar ei ddwyfron gref,
Plygu bob dydd i’w lais a’i ‘wyllys Ef.

W. Gadsby: Immortal Honours rest on Jesus’ Head, Cyfieithwyd: Dafydd M Job

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • June 9, 2015