logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Credaf yn yr Arglwydd Iesu

Credaf yn yr Arglwydd Iesu,
Credaf ei fod yn Fab i Dduw,
Credaf iddo farw ac atgyfodi,
Credaf iddo farw yn ein lle.

(Dynion) Ac rwy’n credu ei fod yn fyw yn awr,
(Merched) Rwy’n credu ei fod yn fyw,
(Pawb) Ac yn sefyll yn ein plith,
(Dynion) Gyda’r nerth i’n hiacháu ni oll,
(Merched) Gyda’r nerth i’n hiacháu,
(Pawb) Ac i faddau drwy ei ras.

Credaf ynot Arglwydd lesu,
Credaf dy fod yn Fab i Dduw,
Credaf iti farw ac atgyfodi,
Credaf iti farw yn ein lle.

(Dynion) Ac rwy’n credu ei fod yn fyw yn awr,
(Merched) Rwy’n credu dy fod yn fyw,
(Pawb) Ac yn sefyll yn ein plith,
(Dynion) Gyda’r nerth i’n hiacháu ni oll,
(Merched) Gyda’r nerth i’n hiacháu,
(Pawb) Ac i faddau drwy dy ras.

(I believe in Jesus) Marc Nelson, Cyfieithiad awdurdodedig: Elgan Davies
© Mercy Publishing/Thankyou Music 1987 Gwein. Gan Copycare

(Grym Mawl 1: 61)

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • May 19, 2015