logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

A yw Duw yn farw? Na! Mae Ef yn fyw!

A yw Duw yn farw? Na! Mae Ef yn fyw! A yw Duw yn farw? Na! Mae Ef yn fyw! A yw Duw yn farw? Na! Mae Ef yn fyw! Fe’i teimlaf yn fy nwylo! (Clap, Clap) Fe’i teimlaf yn fy nhraed! (Stamp, Stamp) Fe’i teimlaf yn fy nghalon!(Bwm) Fe’i teimlaf yn fy ngwaed! (wheee!) […]

 • Gwenda Jenkins,
 • July 20, 2015

Agorodd ddrws i’r caethion

Agorodd ddrws i’r caethion i ddod o’r cystudd mawr; â’i werthfawr waed fe dalodd eu dyled oll i lawr: nid oes dim damnedigaeth i neb o’r duwiol had; fe gân y gwaredigion am rinwedd mawr ei waed. Wel dyma Un sy’n maddau pechodau rif y gwlith; ‘does mesur ar ei gariad na therfyn iddo byth; […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

Am byth

Mae’r cerddoriaeth ar gael o wefan Bethel Music – www.bethelmusic.com. I wrando ar y gân yn Saesneg dilynwch y ddolen youtube isod. Mae’r sêr yn wylo’n brudd A’r haul yn farw fud, Gwaredwr mawr y byd yn farw Yn gelain ar y groes; Fe waedodd er ein mwyn A phwys holl feiau’r byd oedd arno. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2018

Anwylaf Grist, dy sanctaidd ben

Anwylaf Grist, dy sanctaidd ben dan ddrain fu drosof fi; dy fendith tywallt ar fy mhen im feddwl drosot ti. Anwylaf Grist, dy ddwylo gwyn a hoeliwyd drosof fi; dy fendith ar fy nwylo boed i weithio drosot ti. Anwylaf Grist, dy sanctaidd draed a hoeliwyd drosof fi; dy fendith tywallt ar fy nhraed fel […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 19, 2016

Ar asyn daeth yr Iesu cu

Ar asyn daeth yr Iesu cu drwy euraid borth Caersalem dref, a gwaeddai’r plant â’u palmwydd fry: Hosanna, Hosanna, Hosanna iddo ef! Fe fynnai’r Phariseaid sur geryddu’r plant a’u llawen lef, a rhoddi taw ar gân mor bur: Hosanna, Hosanna, Hosanna iddo ef! Ar hyn, atebodd lesu’r dorf, “Pe na bai’r plant mor llon eu […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Arglwydd, fe’th addolaf di

Arglwydd, fe’th addolaf di, Mae dy enw’n ddyrchafedig; Diolch am fy ngharu i, Diolch iti am ein hachub. O’r nef y daethost i’n byd i’n hachub ni, Talu’n dyled ar y groes a wnaethost ti; Dod yn fyw yn ôl o’r bedd, A dyrchafu ‘nôl i’r nef, Arglwydd fe’th addolaf di. Rick Founds Lord I […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 6, 2015

Caed baban bach mewn preseb

Caed baban bach mewn preseb drosom ni, a golau Duw’n ei ŵyneb drosom ni: mae gwyrthiau Galilea, . a’r syched yn Samaria, a’r dagrau ym Methania drosom ni; mae’r llaw fu’n torri’r bara drosom ni. Mae’r geiriau pur lefarodd drosom ni, mae’r dirmyg a ddioddefodd drosom ni: mae gwerth y Cyfiawn hwnnw, a’r groes a’r […]


Caed modd i faddau beiau

Caed modd i faddau beiau a lle i guddio pen yng nghlwyfau dyfnion Iesu fu’n gwaedu ar y pren; anfeidrol oedd ei gariad, anhraethol oedd ei gur wrth farw dros bechadur o dan yr hoelion dur. Un waith am byth oedd ddigon i wisgo’r goron ddrain; un waith am byth oedd ddigon i ddiodde’r bicell […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

Cerddodd lle cerddaf fi

Cerddodd lle cerddaf fi, Safodd lle safaf fi, Teimiodd fel teimlaf fi, Fe glyw fy nghri. Gŵyr am fy ngwendid i, Rhannodd fy natur i, Fe’i temtiwyd ym mhob ffordd, Heb lithro dim. Duw gyda ni, Duw ynom ni, Rhydd nerth i ni, Emaniwel! Dioddefodd wawd ei hil, Sen a rhagfarnau fil, Lladdwyd yr un […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Chwennych cofio ‘rwyf o hyd

Chwennych cofio ‘rwyf o hyd am Galfaria, man hynota’r byd i gyd yw Calfaria; bu rhyw frwydyr ryfedd iawn ar Galfaria: cafwyd buddugoliaeth lawn, Haleliwia! Cerddodd Iesu dan y groes i Galfaria, a dioddefodd angau loes ar Galfaria; rhoi ei fywyd drosom wnaeth ar Galfaria; bywyd llawn i ninnau ddaeth, Haleliwia! JANE HUGHES, 1760?-1820 (Caneuon Ffydd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015