logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Dad, o clyw ein cri

Dad, o clyw ein cri
Boed i’n bywyd ni
Fod yn un â thi – yn aberth byw.
Llanw ni â’th dân,
Grym yr Ysbryd Glân,
Boed i’r byd dy ogoneddu di.

Arglwydd Dduw, trugarha.
Grist, O! clyw, trugarha.
Arglwydd Dduw, trugarha.

(Grym Mawl 2: 26)

Andy Piercy: Father hear our prayer, Cyfieithiad Awdurdodedig: Gwion Hallam
Hawlfraint © 1995 I.Q.Music

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • June 10, 2015