logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Am ffydd, nefol Dad, y deisyfwn

Am ffydd, nefol Dad, y deisyfwn, i’n cynnal ym mrwydrau y byd; os ffydd yn dy arfaeth a feddwn, diflanna’n hamheuon i gyd; o gastell ein ffydd fe rodiwn yn rhydd ac ar ein gelynion enillwn y dydd. Am obaith, O Arglwydd, erfyniwn, i fentro heb weled ymlaen; os gobaith dy air a dderbyniwn, daw’r […]


Anfon law, anfon law, anfon law,

Anfon law, anfon law, anfon law, Anfon law ar y cenhedloedd, Anfon law, anfon law, anfon law, Anfon law ar yr holl bobloedd. Ennyn dân yn ein calonnau, Gwrando, ac ateb ein gweddïau: Gad in weld nerth dy Ysbryd Glân Agor holl lifddorau y nefoedd, Pâr i’r utgorn seinio, ac anfon law. Tywallt lawr arnaf […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 22, 2015

Arglwydd, dysg i mi weddïo

Arglwydd, dysg i mi weddïo priod waith pob duwiol yw: treulio ‘nyddiau oll i’th geisio a mawrygu d’enw gwiw; dedwydd ydyw a ddisgwylio wrthyt ti. Gad im droi i’m stafell ddirgel, ti a minnau yno ‘nghyd, profi gwerth y funud dawel pan fo’n drystfawr oriau’r byd; rho im glywed neges y distawrwydd dwfn. Rho im […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 28, 2015

Arglwydd, edrych ar bererin

Arglwydd, edrych ar bererin Sy’n mynd tua’r wlad sydd well, Ac yn ofni sŵn llifogydd Wrth eu clywed draw o bell; ‘Dwyf ond gwan, dal fi i’r lan, Mi orchfygaf yn y man. Ar y tyle serth llithredig Dal fi’n gadarn yn dy law; N’ad im golli ‘ngolwg fymryn Ar y bryniau hyfryd draw – […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 24, 2015

At un sy’n gwrando gweddi’r gwan

At un sy’n gwrando gweddi’r gwan ‘rwyf yn dyrchafu ‘nghri; ymhob cyfyngder, ing a phoen, O Dduw, na wrthod fi. Er mor annheilwng o fywynhau dy bresenoldeb di, a haeddu ‘mwrw o ger dy fron, O Dduw, na wrthod fi. Pan fo ‘nghydnabod is y nen yn cefnu arna’ i’n rhi’, a châr a chyfaill […]


Dad, o clyw ein cri

Dad, o clyw ein cri Boed i’n bywyd ni Fod yn un â thi – yn aberth byw. Llanw ni â’th dân, Grym yr Ysbryd Glân, Boed i’r byd dy ogoneddu di. Arglwydd Dduw, trugarha. Grist, O! clyw, trugarha. Arglwydd Dduw, trugarha. (Grym Mawl 2: 26) Andy Piercy: Father hear our prayer, Cyfieithiad Awdurdodedig: Gwion […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 10, 2015

Dirion Dad, O gwrando’n gweddi

Dirion Dad, O gwrando’n gweddi, gweld dy wedd sy’n ymlid braw; dyro obaith trech na thristwch, cynnal ni yn nydd y praw; try ein gwendid yn gadernid yn dy law. Ti all droi’r ystorm yn fendith i’n heneidiau blin a gwyw; gennyt ti mae’r feddyginiaeth, sydd a’i rhin yn gwella’n briw; grym dy gariad inni’n […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2016

Dwed wrth dy Dduw

Dwed wrth dy Dduw [Philipiaid 4:11-14  Alaw: Paid â Deud] Os yw’th galon bron â thorri Dwed wrth dy Dduw, Os yw serch dy ffydd yn oeri Dwed wrth dy Dduw. Ac os chwalu mae d’obeithion Dwed wrth dy Dduw, Fe ddaw’n nes i drwsio’th galon, Dwed wrth dy Dduw. Os mai poenus yw’th sefyllfa […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 23, 2019

Edrych arnaf mewn tangnefedd

Edrych arnaf mewn tangnefedd – Dy dangnefedd hyfryd, mae Fel rhyw afon fawr lifeiriol, Yn ddiddiwedd yn parhau: Môr o hedd yw dy wedd Sy’n goleuo’r byd a’r bedd. Maddau fel y cyfeiliornais, Weithiau i’r dwyrain, weithiau i’r de; Maddau drachwant cas fy nghalon I ymado i maes o dre’; Dwg yn ôl f’ysbryd ffôl, […]


Ein gwlad a’n pobol gofiwn nawr

Ein gwlad a’n pobol gofiwn nawr mewn gweddi wrth dy orsedd fawr; gad i’n teuluoedd geisio byw mewn heddwch gyda thi, O Dduw. Yng nghanol anawsterau’r oes boed inni dderbyn golau’r groes a chofio’r Gŵr a’i rhoes ei hun i ddwyn dynoliaeth ar dy lun. Lle mae casineb, cariad fo, a lle mae cam, maddeuant […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016