logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Duw, teyrnasa ar y ddaear

Duw, teyrnasa ar y ddaear
o’r gorllewin pell i’r de;
cymer feddiant o’r ardaloedd
pellaf, t’wyllaf is y ne’;
Haul Cyfiawnder,
llanw’r ddaear fawr â’th ras.

Taened gweinidogion bywyd
iachawdwriaeth Iesu ar led;
cluded moroedd addewidion
drosodd draw i’r rhai di-gred;
aed Efengyl
ar adenydd dwyfol wynt.

Doed preswylwyr yr anialwch,
doed trigolion bro a bryn,
doed y rhai sydd ar y cefnfor
i garu’r iachawdwriaeth hyn
nes bod atsain
moliant yn amgylchu’r byd.

WILLIAM WILLIAMS, 1717-91

(Caneuon Ffydd 246; Y Llawlyfr Moliant Newydd: 470)

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • March 4, 2015