logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

‘D a’i ‘mofyn haeddiant byth na nerth

’D ai ‘mofyn haeddiant byth, na nerth, Na ffafr neb, na’i hedd, Ond Hwnnw’n unig gŵyd fy llwch, Yn fyw i’r lan o’r bedd. Mae’n eistedd ar ddeheulaw’r Tad, Ar orsedd fawr y nef; Ac y mae’r cyfan sy mewn bod Dan ei awdurdod Ef. Fe gryn y ddaer ac uffern fawr Wrth amnaid Twysog […]


‘Does arnaf eisiau yn y byd

‘Does arnaf eisiau yn y byd Ond golwg ar dy haeddiant drud, A chael rhyw braw o’i nefol rin, I ‘mado’n lân â mi fy hun. Er bod dy haeddiant gwerthfawr drud Yn fwy na’r nef, yn fwy na’r byd, Yn rhyw anfeidrol berffaith Iawn, ‘Rwy’n methu gorffwys arno’n llawn. O flaen y drugareddfa fawr […]


Af ymlaen, a doed a ddelo

Af ymlaen, a doed a ddelo, Tra fod hyfryd eiriau’r nef Yn cyhoeddi iachawdwriaeth Lawn, o’i enau sanctaidd Ef; Nid yw grym gelyn llym, At ei ras anfeidrol ddim. Ef yw f’unig wir anwylyd, Y ffyddlonaf Un erioed, Ac mi seinia’ i maes tra fyddwyf, Ei anfeidrol ddwyfol glod; Neb ond Fe, is y ne’, […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 24, 2015

Ai Iesu cyfaill dynol-ryw

Ai Iesu, cyfaill dynol-ryw, A welir fry, a’i gnawd yn friw, A’i waed yn lliwio’r lle; Fel gŵr di-bris yn rhwym ar bren, A’r goron boenus ar ei ben? Ie, f’enaid, dyma fe. Dros f’enaid i bu’r addfwyn Oen Fel hyn, yn dioddef dirfawr boen, I’m gwneud yn rhydd yn wir; ‘Roedd yn ei fryd […]


Angylion doent yn gyson

Angylion doent yn gyson, rifedi gwlith y wawr, rhoent eu coronau euraid o flaen y fainc i lawr, a chanent eu telynau ynghyd â’r saint yn un: fyth, fyth ni chanant ddigon am Dduwdod yn y dyn. Fyth, fyth, am Dduwdod yn y dyn, fyth, fyth ni chanant ddigon am Dduwdod yn y dyn. O […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 5, 2015

Anturiaf at ei orsedd fwyn

Anturiaf at ei orsedd fwyn, Dan eithaf tywyll nos; Ac mi orffwysaf, doed a ddêl, Ar haeddiant gwaed y groes. Mae ynddo drugareddau fil, A chariad heb ddim trai, A rhyw ffyddlondeb fel y môr At ei gystuddiol rai. Mi rof ffarwél i bob rhyw chwant – Pob pleser is y nen; Ac yr wy’n […]


Anweledig! ‘rwy’n dy garu

Anweledig! ‘rwy’n dy garu, rhyfedd ydyw nerth dy ras: tynnu f’enaid i mor hyfryd o’i bleserau penna’ i maes; gwnaethost fwy mewn un munudyn nag a wnaethai’r byd o’r bron ennill it eisteddfa dawel yn y galon garreg hon. ‘Chlywodd clust, ni welodd llygad, ac ni ddaeth i galon dyn mo ddychmygu, chwaethach deall natur […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 4, 2015

Arglwydd, arwain drwy’r anialwch

Arglwydd, arwain drwy’r anialwch fi, bererin gwael ei wedd, nad oes ynof nerth na bywyd, fel yn gorwedd yn y bedd: hollalluog ydyw’r Un a’m cwyd i’r lan. Colofn dân rho’r nos i’m harwain, a rho golofn niwl y dydd; dal fi pan fwy’n teithio’r mannau geirwon yn ffordd y sydd; rho im fanna fel […]


Arglwydd, edrych ar bererin

Arglwydd, edrych ar bererin Sy’n mynd tua’r wlad sydd well, Ac yn ofni sŵn llifogydd Wrth eu clywed draw o bell; ‘Dwyf ond gwan, dal fi i’r lan, Mi orchfygaf yn y man. Ar y tyle serth llithredig Dal fi’n gadarn yn dy law; N’ad im golli ‘ngolwg fymryn Ar y bryniau hyfryd draw – […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 24, 2015

Arhosaf ddydd a nos

Arhosaf ddydd a nos, Byth bellach dan dy Groes, I’th lon fwynhau; Mi wn mai’r taliad hyn, Wnaed ar Galfaria fryn, A’m canna oll yn wyn Oddi wrth fy mai. Yn nyfnder dŵr a thân, Calfaria fydd fy nghân, Calfaria mwy: Y bryn ordeiniodd Duw Yn nhragwyddoldeb yw, I godi’r marw’n fyw Trwy farwol glwy’. […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 23, 2015