logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Galwad ddaw – clywch y gri

Galwad ddaw – clywch y gri,
Rhoddwch fawl (i’n) Harglwydd ni;
Lluoedd maith cenhedloedd byd,
Dathlwch oll waith Duw i gyd.

Telyn, salm ac utgorn clir –
Datgan maent addoliad gwir;
Coed a moroedd lawenhed
Talodd Crist ein pris â’i waed.

Cenwch gân fel un côr,
D’wedwch bawb beth wnaeth ein Iôr;
Seiniwch glod, molwch Ef,
Mae’n teyrnasu fry – ein Duw o’r nef.

O mor ddwfn yw’r cariad mawr
Ddaeth i’n byd o’r nef i lawr –
Duw y Mab. F’enaid clyw,
Atgyfododd, mae yn fyw!

Gorfoledda daear lawr,
Natur oll sy’n gân yn awr;
Daeth i’n plith i farnu’n iawn
A rhoddi gwir gyfiawnder llawn.

Graham Kendrick (Far and Near), cyf. Dafydd Timothy
©1996 Make Way Music

(Grym Mawl 2: 24)

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • May 22, 2015