logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Glywsoch chi’r newyddion da?

Glywsoch chi’r newyddion da?
Glywsoch chi’r (new)yddion da?
Gobaith sydd i’r byd oherwydd beth a wnaeth ein Duw.
Glywsoch chi’r…

Oes, mae ‘na ffordd, pan mae popeth fel pe’n ddu –
Goleuni sydd yn y tywyllwch.
Mae gobaith byw, tragwyddol obaithyw –
Mae gennym Dduw all ein helpu.

Oes mae cyfiawnder, ac mae heddwch pur,
Mae lle i ddianc o bob argyfwng:
Tragwyddol obaith, dim ond in gredu’r gwir
Mae gobaith in ym mhob amgylchiad.

Have you heard the good news, Stuart Garrard, Cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones
© 1995 Curious? Music UK. Gweinyddir gan Kingsway’s Thankyou Music

(Grym Mawl 2: 38)

PowerPoint