logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Haleliwia, mae Crist yn fyw

Pennill 1
Deffrwch, deffrwch, mae ’na reswm i ddathlu,
Maddeuant bob pechod yn enw’r Iesu.
Y groes, y groes, roedd dy waed di yn llifo,
Ond ar y trydydd diwrnod mi godaist ti eto.

Mae gen ti bŵer dros farwolaeth
Yno ti y mae ein gobaith.

Cytgan
Haleliwia, mae Crist yn fyw
Haleliwia, pob clod i Dduw
Haleliwia, fe ganwn ni
Haleliwia, Amen.

Pennill 2
Codwch, codwch, mae ‘na reswm i sefyll,
Mae’r gelyn wedi colli’r frwydr-
mae Crist wedi ennill!
Y bedd, y bedd, lle roedd ei
gorff ef yn gorwedd.
Y garreg wedi rolio i ffwrdd
i agor drws tragwyddoldeb.

Mae gen ti bŵer dros farwolaeth
Ynot ti y mae ein gobaith.

Cytgan
Haleliwia, mae Crist yn fyw
Haleliwia, pob clod i Dduw
Haleliwia, fe ganwn ni
Haleliwia, Amen.

Haleliwia, haleliwia, haleliwia, amen (x 4).

© Meilyr Geraint 2017 , Noiz Ministries

cordiau gitâr PowerPoint MP3