logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Hanesyddol yw y dydd (O, llawenhawn)

Hanesyddol yw y dydd,
Trechwyd angau – Ti achubodd fi
Canwn Glod, Iesu sydd yn fyw.

Croes Calfaria yr ogof wag
Hyd y diwedd – enillaist bopeth i’m
Llawenhawn, Iesu sydd yn fyw.
Mae yn fyw…

Ac O! Llawenhawn, llawenhawn
Ces i faddeuant llawn
O! Llawenhawn, llawenhawn
Maddeuant ganddo Ef
Byth bythoedd gydag Ef

Wrth i’m sefyll ger ei fron
Mewn i’w bresenoldeb hyfryd Ef
Fi a Iesu, Iesu Grist a mi

Llawen ddydd, heddwch pur
Y byd a’i boenau’n brysur ddod i ben
Canwch glod Iesu sydd yn fyw.
Mae yn fyw…

Ac O! Llawenhawn, llawenhawn
Ces i faddeuant llawn
O! Llawenhawn, llawenhawn
Maddeuant ganddo Ef
Byth bythoedd gydag Ef

Ooo dedwydd ddydd sy’n bod
Rhown iddo’r clod
Am iddo f’achub i
(ail-adrodd)

Happy Day by: Tim Hughes & Ben Cantelon, Cyfieithiad Awdurdodedig: Rhys Llwyd
Copyright © and in this translation 2006 Thankyou Music/Adm. by CapitolCMGPublishing.com excl. UK & Europe, adm. by Integritymusic.com, a division of David C Cook songs@integritymusic.com Used by permission

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • June 8, 2015