logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Hywel Meredydd: Cyflwyniad i fywyd a gwaith Williams, Pantycelyn

Hywel Meredydd:
Cyfres o gyflwyniadau byr am fywyd a gwaith William Williams, Pantycelyn (1717-1791)

 

1. Cyflwyniad i fywyd William Williams, Pantycelyn. (Hyd: 4m 14 eiliad)
2. Emynau Pantycelyn yn tanio eraill: gwaith yr Ysbryd Glân (4:27)
3. Thomas Charles a’r WAW ffactor! (2:23)
4. Deall y profiad ysbrydol: Drws y Society Profiad (4:48)
5. Mwy nag emynydd: Bywyd a Marwolaeth Theomemphus (3:36)
6. Arfaeth a threfn, gofal a rhagluniaeth: Golwg ar Deyrnas Crist (1:26)
7. Ofer i mi weld y ddaear yn egino ei hegin grawn…….Tra fo neb rhyw un creadur yn cysgodi gwedd fy Nuw.

Cliciwch ar y botymau isod i weld y clipiau ffilm.

Ffilm -1 Ffilm-2  Ffilm-3
Ffilm-4 Ffilm-5  Ffilm-6  Ffilm-7

  • Gwenda Jenkins,
  • February 26, 2017