logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Iesu dyrchafedig

Iesu dyrchafedig,
Geidwad bendigedig,
mawl a’th erys di;
Arglwydd llawn tosturi,
edrych at ein gweddi,
Iesu, cymorth ni;
trugarha, O Arglwydd da,
rho faddeuant, rho dangnefedd,
dwg ni i’th orfoledd.

Ymaith, ffôl amheuon,
heriaf bob treialon,
Iesu yw fy rhan;
canaf ymhob replica tywydd
os caf wenau f’Arglwydd,
gobaith f’enaid gwan;
O fy Nuw, fy ngweddi clyw,
os cyrhaeddaf nef y nefoedd
molaf di’n oes oesoedd.

EMRYS, 1813-73

(Caneuon Ffydd 383)

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • March 19, 2015