logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mae Ysbryd yr Arglwydd arnaf fi

Ysbryd yr Arglwydd

Mae Ysbryd yr Arglwydd arnaf fi,
     ei law ef a’m tywys am ymlaen;
danfonodd fi i rannu’r newydd da
     a seinio nodyn gobaith yn fy nghân.

Fe’m galwodd i gyhoeddi’r newydd da
fod cyfoeth gwir ar gael i deulu’r tlawd,
ac am ein bod drwy Grist yn blant i Dduw
cofleidiwn bawb yn gyfaill ac yn frawd.

Fe’m galwodd i gyhoeddi’r rhyddid sydd
i garcharorion blin o fewn eu cell,
fod Duw ein Tad yn maddau pob rhyw fai,
yn estyn inni’r rhodd o ‘fory gwell.

Fe’m galwodd, do, i adfer i rai dall
y ddawn i weld yn glir y byd a’u stad,
a chodi’r un sy’n gorwedd dan ei bla
a chynnig iddo yntau wir iachâd.

Fe’m galwodd i gyhoeddi yma’n glir
ei bod hi nawr yn flwyddyn jwbilî:
cawn flasu oll o arlwy ffafor Duw
a phrofi grym ei gariad ynom ni.

PETER M. THOMAS   Defnyddiwyd drwy ganiatâd.

(Caneuon Ffydd: 279)

PowerPoint