logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

A fynno ddewrder gwir

A fynno ddewrder gwir, O deued yma; mae un a ddeil ei dir ar law a hindda: ni all temtasiwn gref ei ddigalonni ef i ado llwybrau’r nef, y gwir bererin. Ei galon ni bydd drom wrth air gwŷr ofnus, ond caiff ei boenwyr siom, cryfha’i ewyllys: ni all y rhiwiau serth na rhwystrau ddwyn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Abba Dad

Abba Dad, O gad im fod fyth yn eiddot ti; boed f’ewyllys i byth mwy fel yr eiddot ti: na foed oerni dan fy mron, paid â’m gollwng i; Abba Dad, O gad im fod fyth yn eiddot ti. DAVE BILBROUGH (Abba Father, let me be) cyf. CATRIN ALUN Hawlfraint © 1977 Kingsway’s Thankyou Music, P.O. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 30, 2015

Addo wnaf i ti, fy Nuw

Addo wnaf i ti, fy Nuw, rodio’n ufudd tra bwyf byw, meithrin ysbryd diolchgar, mwyn, meddwl pur heb ddig na chŵyn. Addo wnaf i ti, fy Nuw, wneud fy ngorau tra bwyf byw, cymwynasgar ar fy nhaith, nod gwasanaeth ar fy ngwaith. Addo wnaf i ti, fy Nuw dystio’n ffyddlon tra bwyf byw, sefyll dros […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2016

Adenydd colomen pe cawn

Adenydd colomen pe cawn, ehedwn a chrwydrwn ymhell, i gopa bryn Nebo mi awn i olwg ardaloedd sydd well; a’m llygaid tu arall i’r dŵr, mi dreuliwn fy nyddiau i ben mewn hiraeth am weled y Gŵr fu farw dan hoelion ar bren. ‘Rwy’n tynnu tuag ochor y dŵr, bron gadael yr anial yn lân; […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 27, 2015

Ai ni yw’r bobl welant deyrnas Dduw yn dod

Ai ni yw’r bobl welant deyrnas Dduw yn dod, Pan ddaw pob gwlad ynghyd i’w foli? Un peth sy’n siŵr – ry’m ni yn llawer nes yn awr; Symudwn ‘mlaen gan wasanaethu. Mae’n ddyddiau o gynhaeaf, Dewch galwn blant ein hoes I adael y tywyllwch, Credu’r neges am ei groes. Awn ble mae Duw’n ein […]


Am bawb fu’n wrol dros y gwir

Am bawb fu’n wrol dros y gwir dy enw pur foliannwn; am olau gwell i wneud dy waith mewn hyfryd iaith diolchwn. Tystiolaeth llu’r merthyri sydd o blaid y ffydd ysbrydol; O Dduw, wrth gofio’u haberth hwy, gwna’n sêl yn fwy angerddol. Gwna ni yn deilwng, drwy dy ras, o ryddid teyrnas Iesu; y breintiau […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 30, 2015

Am dy ddirgel ymgnawdoliad

Am dy ddirgel ymgnawdoliad diolch i ti; am yr Eglwys a’i thraddodiad diolch i ti; clod it, Arglwydd ein goleuni, am rieni a chartrefi a phob gras a roddir inni: diolch i ti! Pan mewn gwendid bron ag ildio mi gawn dydi; pan ar goll ar ôl hir grwydro mi gawn dydi; wedi ffoi ymhell […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 17, 2016

Am ffydd, nefol Dad, y deisyfwn

Am ffydd, nefol Dad, y deisyfwn, i’n cynnal ym mrwydrau y byd; os ffydd yn dy arfaeth a feddwn, diflanna’n hamheuon i gyd; o gastell ein ffydd fe rodiwn yn rhydd ac ar ein gelynion enillwn y dydd. Am obaith, O Arglwydd, erfyniwn, i fentro heb weled ymlaen; os gobaith dy air a dderbyniwn, daw’r […]


Am fod fy Iesu’n fyw

Am fod fy Iesu’n fyw, byw hefyd fydd ei saint; er gorfod dioddef poen a briw, mawr yw eu braint: bydd melus glanio draw ‘n ôl bod o don i don, ac mi rof ffarwel maes o law i’r ddaear hon. Ac yna gwyn fy myd tu draw i’r byd a’r bedd: caf yno fyw […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 27, 2015

Anfon, Arglwydd, dy oleuni

Anfon, Arglwydd, dy oleuni ar y dyfroedd tywyll, du sydd â’u cerrynt yn cydgroesi gan fy mwrw o bob tu; dyro, Arglwydd, fraich cynhaliaeth, rho dy nerth i achub un na all nofio eiliad arall yn ei fymryn nerth ei hun. Methu credu geiriau dynion, gweld eu hanwadalwch hwy; chwerwi wrth wendidau eraill, gweld fy […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 27, 2015