logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mae’r nos yn fwyn ym Methlehem

Mae’r nos yn fwyn ym Methlehem
a chlyd yw’r gwely gwair,
mae’r llusern fach yn bwrw gwawl
dros wyneb baban Mair.

O’r dwyrain pell daw doethion dri
i geisio Brenin nef
gan roi yr aur a’r thus a’r myrr
yn offrwm iddo ef.

Ar faes y preiddiau dan y sêr
yn hedd y dawel nos
bugeiliaid sydd yn oedi’n syn
i wrando’r anthem dlos.

Mae’r clychau’n anfon dros y tir
eu melodiau glân
a daw’r angylion tua’r fro
i ganu geiriau’r gân:

“Gogoniant i’r goruchaf Dduw,
tangnefedd i’r holl fyd;
ewyllys da a fyddo rhan
y ddaear oll i gyd.”

W. RHYS NICHOLAS, 1914-96 © Richard E. Huws

(Caneuon Ffydd: 431)

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • January 18, 2016