logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

A welaist ti’r ddau a ddaeth gyda’r hwyr

(CAROL GŴR Y LLETY) A welaist ti’r ddau a ddaeth  gyda’r hwyr o Nasareth draw, wedi blino’n llwyr? Bu raid imi ddweud bod y llety’n llawn a chlywais hwy’n sibrwd, “Pa beth a wnawn?” A wyt yn fy meio am droi y ddau i lety’r anifail a hi’n hwyrhau? ‘Roedd yr awel neithiwr yn finiog […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Aeth Mair i gofrestru

Mair a’i Baban (Tôn: Roedd yn y wlad honno, 397 Caneuon Ffydd) Aeth Mair i gofrestru, ynghyd â’i dyweddi, ag oriau y geni’n nesáu; roedd hithau mewn dryswch a Bethlem mewn t’wyllwch a drws lletygarwch ar gau; gwnaed beudy yn aelwyd ac Iesu a anwyd, a thrwyddo cyflawnwyd y Gair, ond llawn o bryderon, r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2016

Ar gyfer heddiw’r bore

Ar gyfer heddiw’r bore ‘n faban bach y ganwyd gwreiddyn Jesse ‘n faban bach; y Cadarn ddaeth o Bosra, y Deddfwr gynt ar Seina, yr Iawn gaed ar Galfaria ‘n faban bach yn sugno bron Maria ‘n faban bach. Caed bywiol ddŵr Eseciel ar lin Mair a gwir Feseia Daniel ar lin Mair; caed bachgen […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 24, 2015

Arglwydd Iesu, bu hir ddisgwyl

Arglwydd Iesu, bu hir ddisgwyl Am dy enedigaeth di, I ddwyn golau i fyd tywyll A thrugaredd Duw i ni. Ti yw nerth a gobaith pobloedd Sydd yn wan a llwm eu gwedd, Ti sy’n rhannu’r fendith nefol, Ti wyt frenin gras a hedd. Llywodraetha drwy dy Ysbryd Ein heneidiau gwamal ffôl, Helpa ni i […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 19, 2016

Awn i Fethlem, bawb dan ganu

Awn i Fethlem, bawb dan ganu, neidio, dawnsio a difyrru, i gael gweld ein Prynwr c’redig aned heddiw, Ddydd Nadolig. Ni gawn seren i’n goleuo ac yn serchog i’n cyf’rwyddo nes y dyco hon ni’n gymwys i’r lle santaidd lle mae’n gorffwys. Mae’r bugeiliaid wedi blaenu tua Bethlem dan lonyddu, i gael gweld y grasol […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 19, 2015

Caed baban bach mewn preseb

Caed baban bach mewn preseb drosom ni, a golau Duw’n ei ŵyneb drosom ni: mae gwyrthiau Galilea, . a’r syched yn Samaria, a’r dagrau ym Methania drosom ni; mae’r llaw fu’n torri’r bara drosom ni. Mae’r geiriau pur lefarodd drosom ni, mae’r dirmyg a ddioddefodd drosom ni: mae gwerth y Cyfiawn hwnnw, a’r groes a’r […]


Carol yr Engyl

Llewyrch seren Bethlem Welwyd yn y nef, Hon gyhoeddodd neges Ei ddyfodiad Ef; Doethion dri o’r dwyrain Ddaethant at ei grud, Gan offrymu iddo Eu trysorau drud. Carol bêr yr engyl Seiniodd yn y nen, Proffwydoliaeth oesau Heddiw ddaeth i ben; Crymu wna’r bugeiliaid Ofnus hyd y llawr, Iddynt hwy datguddiwyd Y rhyfeddod mawr. Draw […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 17, 2016

Clywch beroriaeth swynol

Clywch beroriaeth swynol engyl nef yn un yn cyhoeddi’r newydd, eni Ceidwad dyn: canant odlau’r nefoedd uwch ei isel grud wrth gyflwyno Iesu, Brenin nef, i’r byd. Bore’r greadigaeth mewn brwdfrydedd byw canai sêr y bore, canai meibion Duw: bore’r ymgnawdoliad canai’r nef ynghyd, tra oedd Duw mewn cariad yn cofleidio’r byd. SPINTHER, 1837-1914 (Caneuon […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 24, 2015

Clywch lu’r nef yn seinio’n un

Clywch lu’r nef yn seinio’n un, henffych eni Ceidwad dyn: heddwch sydd rhwng nef a llawr, Duw a dyn sy’n un yn awr. Dewch, bob cenedl is y rhod, unwch â’r angylaidd glod, bloeddiwch oll â llawen drem, ganwyd Crist ym Methlehem: Clywch lu’r nef yn seinio’n un, henffych eni Ceidwad dyn! Crist, Tad tragwyddoldeb […]


Clywch y canu lond yr awel!

Clywch y canu lond yr awel! Nodau pêr: Hwythau’r sêr Oll yn gwenu’n dawel. Llon y geiriau! Llawn o gariad Ydyw cân Engyl glân: “Ganed i chwi Geidwad”. Yn y pellter draw mi glywaf Lais y Crist: “Ffrindiau trist, Yn eich ing dewch ataf: Bwriwch ymaith wag obeithion; Ataf dewch: Llawenhewch, A gorffwyswch weithion”. At […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016