logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mi glywais lais yr Iesu’n dweud

Mi glywais lais yr Iesu’n dweud,
“Tyrd ataf fi yn awr,
flinderog un, cei ar fy mron
roi pwys dy ben i lawr.”
Mi ddeuthum at yr Iesu cu
yn llwythog, dan fy nghlwyf;
gorffwysfa gefais ynddo ef
a dedwydd, dedwydd wyf.

Mi glywais lais yr Iesu’n dweud,
“Mae gennyf fi yn rhad
y dyfroedd byw; sychedig un,
o’u profi cei iachâd.”
At Iesu deuthum, profi wnes
o’r ffrydiau sy’n bywhau;
fy syched ddarfu: ynddo ef
‘rwy’n byw dan lawenhau.

Mi glywais lais yr Iesu’n dweud,
“Goleuni’r byd wyf fi,
tro arnaf d’olwg, tyr y wawr
a dydd a fydd i ti.”
At Iesu deuthum, ac efe
fy haul a’m seren yw;
yng ngolau’r bywyd rhodio wnaf
nes dod i gartre ‘Nuw.

HORATIUS BONAR, 1808-89 (I heard the voice of Jesus say)
cyf. Y CANIEDYDD CYNULLEIDFAOL NEWYDD, 1921

(Caneuon Ffydd 774)

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • March 27, 2015