logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Molwn Dduw yn y goruchaf

Molwn Dduw yn y goruchaf;
Molwn yr Hollalluog;
Canwn fawl i Oen ein Duw,
le, canwn fawl i’r Gair sy’n fyw;
Molwn Frenin nef!

Canwn foliant, (moliant)
Moliant, (moliant)
Moliant, molwn Frenin nef!
Canwn foliant, (moliant)
Moliant, (moliant)
Moliant, molwn Frenin nef!
Canwn foliant iddo Ef!

Danny Daniels, Glory, cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones,
Hawlfraint © Mercy Publishing/Thankyou Music 1987 Gwein. gan Copycare

(Grym Mawl 1: 40)

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • May 18, 2015