logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mor hawddgar yw dy bebyll Di, O! Dduw

Mor hawddgar yw dy bebyll Di, O! Dduw,
Fy enaid flysia am fy Mhrynwr byw,
Mae hiraeth ar fy nghnawd a’m calon i
Am wir dangnefedd dy gynteddau Di.

Aderyn llwyd y to a gafodd dŷ,
A’r wennol hithau at dy allor dry;
Gwyn fyd preswylwyr dy gynteddau glân,
Dy foliant fyddo’n wastad yn eu cân.

Dewiswn gadw drws yn nhŷ fy Nuw,
Mil gwell na phabell annuwioldeb yw,
Cans haul a tharian yw yr Iôr i mi
A’i fawr drugaredd Ef a’m cynnal i.

Dewi Jones Defnyddiwyd drwy ganiatâd.

(Ar y dôn Bron Rhiwel, M19/10.10.10.10 W. Llewelyn Edwards)

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • February 17, 2016