logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

O! Arglwydd , clyw fy llef

O! Arglwydd , clyw fy llef,
‘Rwy’n addef wrth dy draed
Im fynych wrthod Iesu cu,
Dirmygu gwerth ei waed.

Ond gobaith f’enaid gwan,
Wrth nesu dan fy mhwn,
Yw haeddiant mawr yr aberth drud;
Fy mywyd sydd yn hwn.

A thrwy ei angau drud
Gall pawb o’r byd gael byw:
Am hyn anturiaf at ei draed-
Fy annwyl Geidwad yw.

Ni wrthyd neb a ddaw,
Ei air sydd yn ddi-lyth:
Er symud o’r mynyddoedd draw,
Saif ei gyfamod byth.

Charles Wesley, cyf. John Bryan (1770-1856)

(Y Llawlyfr Moliant Newydd: 07)

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • June 22, 2015